Month: January 2021

สอนภาษาอังกฤษเด็ก

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

เนื่องจากไม่ใช่ภาษาแม่ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเรื่องยาก เป็นไม้เบื่อไม้เมาของเด็กไทยเรามาหลายยุคหลายสมัยจวบจนปัจจุบัน ส่งผลให้เด็ก ๆ หลายคนเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่เข้าใจเมื่อเติบโตไปก็พาลเกลียดภาษาอังกฤษกันไปเลย  ดังนั้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ “รักและชื่นชอบ” ภาษาอังกฤษให้พร้อมที่จะเล่าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นได้แล้วนั้น การทำหน้าที่เป็น “ครูสอนภาษา” ของทั้ง คุณครูเอง หรือ พ่อแม่ ในช่วงที่ลูก หรือนักเรียนของคุณยังเล็กอยู่ จึงสำคัญ  ดังนั้น บทความของเราในวันนี้ จึงขอนำเสนอเทคนิคสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็กเข้าใจง่ายซึ่งได้แก่การสอนผ่านเกมส์และดนตรี ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะหาสมัครงานครูโรงเรียนนานาชาติ หรือ

Read More »
สอนพิเศษ

คุณสมบัติ ที่ครูสอนพิเศษที่ดีต้องมี

จัดเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสอดคล้องกับการแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอิสระ ในปัจจุบันเราจึงเห็นผู้คนมากมายหันมาหาสมัครงานสอนอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ดี หากคุณคือคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันเดินในเส้นทางของการเป็น “ครูสอนพิเศษ” แล้วนั้นนอกเหนือจากการมีความเข้าใจ ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนสอนอย่างลึกซึ้งการเลือกประกอบอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ทั้งเพื่อเป็นที่ชื่นชอบ ได้รับค่าตอบแทนที่ดี และเพื่อให้สามารถสอนพิเศษให้นักเรียนพัฒนาได้ตามเป้าหมายผู้สอนยังต้องมีคุณสมบัติ “ด้านอื่น ๆ” ที่ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกหลายประการ  เพื่อให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูสอนพิเศษที่ดีที่ควรมี  ว่ามีอย่างไรบ้าง เราได้รวบรวมมาให้ไว้แล้ว ในบทความนี้ ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องเปิดกว้างเรื่องสไตล์การสอน: เมื่อชื่อก็บ่งบอกว่าเป็น “ครูสอนพิเศษ” ดังนั้น การสอนนักเรียนในการเรียนพิเศษนั้น

Read More »