คุณสมบัติ ที่ครูสอนพิเศษที่ดีต้องมี

สอนพิเศษ

จัดเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสอดคล้องกับการแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอิสระ ในปัจจุบันเราจึงเห็นผู้คนมากมายหันมาหาสมัครงานสอนอยู่ไม่น้อย

อย่างไรก็ดี หากคุณคือคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันเดินในเส้นทางของการเป็น “ครูสอนพิเศษ” แล้วนั้น
นอกเหนือจากการมีความเข้าใจ ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนสอนอย่างลึกซึ้ง
การเลือกประกอบอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ทั้งเพื่อเป็นที่ชื่นชอบ ได้รับค่าตอบแทนที่ดี และเพื่อให้สามารถสอนพิเศษให้นักเรียนพัฒนาได้ตามเป้าหมาย
ผู้สอนยังต้องมีคุณสมบัติ “ด้านอื่น ๆ” ที่ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกหลายประการ 

เพื่อให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูสอนพิเศษที่ดีที่ควรมี  ว่ามีอย่างไรบ้าง เราได้รวบรวมมาให้ไว้แล้ว ในบทความนี้

ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องเปิดกว้างเรื่องสไตล์การสอน:

เมื่อชื่อก็บ่งบอกว่าเป็น “ครูสอนพิเศษ” ดังนั้น การสอนนักเรียนในการเรียนพิเศษนั้น ย่อมแตกต่างไปจากการสอนในห้องเรียนทั่วไป

ทั้งนี้ หนึ่งในข้อดีของการสอนนอกห้องเรียนคือ ครูผู้สอนสามารถเลือกสอนในสไตล์ใด ๆ ก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม การเป็นครูสอนที่ดีนั้น การเลือกสไตล์การสอน ไม่ควรกำหนดจากตัวผู้สอนเอง แต่ต้องวิเคราะห์จาก “ผู้เรียน” เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพราะเด็กนักเรียนแต่ละคน มีนิสัย ความชื่นชอบ และการเปิดรับที่แตกต่างกันไป ครูสอนพิเศษที่ดีจึงควรพิจารณาว่านักเรียนของตนนั้น เหมาะกับการเรียนการสอนสไตล์ไหน เช่น นักเรียนบางคนอาจชอบการสอนที่เน้นการร่ำเรียนเนื้อหาอย่างจริงจัง ในขณะที่นักเรียนหลายคนอาจเป็นนักปฏิบัติ ที่ต้องเน้นการปฏิบัติ หรือทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นแล้ว ข้อแรกของคุณสมบัติของครูสอนพิเศษที่ดีที่ควรมี ก็คือ “การเปิดกว้างเรื่องสไตล์การสอน” นั่นเอง โดยครูที่ดีต้องไม่จำกัดหรือยึดติดอยู่กับสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเป็นพิเศษ แต่ควรเน้นเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น เพื่อเลือกสไตล์การสอน ที่เหมาะที่สุดกับนักเรียนของตนแต่ละคนได้ 

ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องอดทนและสร้างสรรค์:

จัดเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ครูทุกประเภทต้องมี สำหรับความอดทน ทั้งนี้ เพราะครูอาจเจอนักเรียนที่มีความสามารถด้านการทำความเข้าใจเนื้อหาที่แตกต่างกันไป บ้างเรียนรู้ไว บ้างเรียนรู้ช้า ซึ่งยิ่งหากเป็นครูสอนพิเศษด้วยแล้วนั้น หน้าที่สำคัญคือการอดทนและสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ในที่สุด

ทั้งนี้ หากนักเรียนของคุณเป็นคนเรียนรู้ช้าเสียหน่อยแล้วละก็ นอกจากความอดทนที่ต้องมี เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็จำเป็น เพราะคุณอาจต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีสอนให้นักเรียนจดจำและเข้าใจเนื้อหาให้ได้ อาทิ การใช้ความคิดสร้างสรรค์วาดภาพแผนผัง แผนที่ ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละส่วน เพื่อให้นักเรียนของคุณได้ศึกษาจากรูปภาพ เพื่อเข้าใจเนื้อหาได้แบบเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของครูสอนพิเศษที่ดี ก็คือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนได้ ยิ่งเป็นการสอนพิเศษในรูปแบบห้องเรียนเล็ก ๆ หรือแบบตัวต่อตัวด้วยแล้วนั้น การเรียนคงไม่สำเร็จ หากปราศจากซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความสนิทสนมรู้จักกันระหว่างครูติวเตอร์และนักเรียน

ซึ่งครูสอนพิเศษที่ดีควรสามารถสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ และอาจทำได้โดยการพูดคุยกันระหว่างครูและนักเรียน ที่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของเนื้อหาวิชา แต่เป็นการพูดถึงแรงผลักดัน ความใฝ่ฝันด้านหน้าที่การงานของนักเรียน รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ของครูเอง หรือแม้แต่เรื่องต่าง ๆ ทั่วไป เช่น อาหารที่ชอบ งานอดิเรก เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และความสนิทสนมกันมากขึ้นระหว่างครูและนักเรียน ครูติวเตอร์หลาย ๆ คนที่ขาดคุณสมบัติข้อนี้ ย่อมต้องใช้เวลานานจึงสามารถสร้างความสนิทสนม ทำความรู้จักนักเรียนของตน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งขึ้นค่ะ

ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องมีความสามารถในการจัดการทางอารมณ์:

นอกจากจะต้องเก่งกาจด้านวิชาการแล้วนั้น อีกคุณสมบัติสำคัญของครูสอนพิเศษคือต้องเป็นคนที่เก่งด้านการจัดการทางอารมณ์ นักเรียนหลายคน โดยเฉพาะที่ยังเด็ก ๆ กันอยู่อาจมีปัญหาเรื่องสมาธิในการเรียน หรือในบางภาวะครูสอนพิเศษอาจต้องเผชิญกับนิสัยแง่ลบของเด็กนักเรียนที่เกิดอารมณ์ไม่ดี

ครูที่ดีจึงต้องสามารถแยกแยะอารมณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของนักเรียน ให้เข้าสู่โหมดที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนเนื้อหาหลักสูตรได้ 

นอกจากนี้ อารมณ์ของครูสอนพิเศษควรต้องเป็นอารมณ์ด้านบวกอยู่เสมอ ทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาดี คือสิ่งสำคัญของครูสอนพิเศษ
เพื่อให้นักเรียนรู้ผ่อนคลาย ไม่สร้างอคติ และเปิดรับเนื้อหาวิชาได้อย่างเต็มที่ 

ครูสอนพิเศษที่ดี ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร:

เพื่อให้การสอนประสบความสำเร็จ และเกิดเป็นผลดีแก่ผู้เรียน ครูสอนพิเศษจะต้องมีความสามารถด้านการสื่อสาร เพื่อพูดคุยกับทั้งตัวนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน เพราะหนึ่งในหน้าที่สำคัญของครูสอนพิเศษ คือการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาว่า นักเรียนยังอ่อนเนื้อหาวิชาการในด้านไหน หรือทักษะในด้านใดที่ควรต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งหากครูไม่สามารถสื่อสารได้ดีแล้วนั้น การร่วมกันหาจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาที่สอนอันเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมไม่อาจทำให้เกิดผลดีขึ้นได้